Proiecte de cercetare

Proiecte de cercetare națională în care sunt implicați membrii Departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor (perioada 2008-2013)

 1. Cercetări privind dinamica integratorilor neliniari în generarea capitalului intelectual și dezvoltarea inteligenței organizaționale

                  Director proiect: Prof. univ. dr. Constantin Brătianu

                  Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf. univ. dr. Alina Mihaela Dima, conf. univ. dr. Mihaela Dan, conf. univ. dr. Simona Vasilache

 1. Fast. Modelarea structurilor familiale în dinamica stilurilor de viață. Aplicație pe moda animalelor de companie

                 Director proiect: Conf. univ. dr. Mihaela Dan

                Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf. univ. dr. Simona Vasilache

 1. Instrument de evaluare a maturităţii IMM-urilor din România la nivel strategic şi operaţional pentru susţinerea performanţelor acestora pe termen lung

                Director proiect: Prof. univ. dr. Carmen Păunescu

                Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): lect. univ. dr. Irina Purcarea

 1. Studiu privind importanţa culturii în domeniul concurenţei în vederea creşterii competitivităţii mediului de afaceri din România pe piaţa unică internă

               Director proiect: Conf. univ. dr. Alina Mihaela Dima

               Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): lect. univ. dr. Diana Șandru

 1. Studiu privind strategia de internaţionalizare a învăţământului superior românesc. Valoarea adăugată a învăţământului superior românesc la brandul de ţară

               Coordonator  SNSPA Director proiect : Prof. univ. dr. Remus Pricopie;   Responsabil ASE: Prof. univ. dr. Luminiţa Nicolescu

               Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf. univ. dr. Alina Mihaela Dima

 1. Expectaţii raţionale limitate şi tehnici inteligente în marketingul relaţional: cuantificarea eficienţei pieţelor financiare din România, ca funcţie de valoarea durabilă a clienţilor

                Director proiect: Prof.univ.dr. Nicolae Al. Pop

            Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf univ. dr. Corina Pelău.

 1. Clustinova - sisteme şi mecanisme colaborative specifice clusterelor economice şi reţelelor de firme în economia globală bazată pe cunoaştere

              Director proiect: Prof. univ. dr. Adrian Dumitru Tanțău

              Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf. univ. dr. Corina Pelau.

 1. Metode stohastice de evaluare a efectelor schimbărilor economico-sociale specifice pre-aderării la UE asupra stilurilor de viață din România

               Director proiect: Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ

               Colectivul de cercetare (din partea Catedrei UNESCO): conf. univ. dr. Simona Vasilache

 1. Sisteme și mecanisme colaborative specifice clusterelor economice și rețelelor de firme în economia globală bazată pe cunoaștere

              Director de proiect: Prof. univ. dr. Adrian Dumitru Tanțău

 1. Cercetări comparative privind capacitatea de adecvare la cerințele competitivității strategice a modelelor de evaluare a capitalului intelectual pentru universități

             Director de proiect: Conf. univ. dr. Ionela Dumitru (Jianu)

 1. Strategii de dezvoltare a inteligenței organizaționale în companiile românești

            Director de proiect: Conf. univ. dr. Simona Vasilache

 1. Analiza multivariată a convergenţei în învăţământul superior european

            Director de proiect: Conf. univ. dr. Alina Mihaela Dima

            Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf. univ. dr. Simona Vasilache, lect. univ. dr. Valentina Mihaela Ghinea, lect. univ. dr. Simona Agoston

 1. Strategii de integrare culturală în managementul spitalelor universitare

            Director de proiect: Conf. univ. dr. Simona Vasilache

 1. Dezvoltarea unei aplicații software pentru analiza de senzitivitate și risc în domeniul consultanței

            Director de proiect: Conf. univ. dr. Simona Vasilache

 1. Studiu de fezabilitate pentru creșterea capacități de producție și finisare a articolelor textile

            Director de proiect: Conf. univ. dr. Anca Mândruleanu

            Colectivul de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf univ. dr. Simona Vasilache

 

Cercetare în cadrul programelor internaţionale

 

 1. Proiect: TEPEK (Turkey’s participation in the European knowledge economy) -  BG-UE-B2006-2202.04.01-ELARG

                Participanţi: (1) Ankara University, Turcia; (2) Bilkent University, Turcia; (3) Koc University, Turcia; (4) Inholland University, Olanda; (5) ASE Bucureşti, România.

                Instituţie Coordonatoare: CFCU, Comisia Europeană

               Responsabil ASE București: Prof. univ. dr. Constantin Brătianu

               Colectiv de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): conf. univ. dr. Simona Vasilache, conf. univ. dr. Anca Mândruleanu

               Perioada: 2008-2009.

2.  Proiect: COST C19 – Proactive crisis of the urban infrastructure

               Responsabil ASE Bucureşti: Prof. univ. dr. Constantin Brătianu

               Perioada: 2007-2008.

3.   Proiect: Successful Intergenerational Learning through Validation, Education & Research (SILVER) - 517557-LLP-1-2011-1NL-GRUNDTVIG-GMP

               Responsabil ASE Bucureşti: Lect. univ. dr. Ivona Orzea

               Colectiv de cercetare (din partea Departamentului UNESCO): prof. univ. dr. Constantin Brătianu

               Perioada: 2011-2013.