Jurnale

Revista Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society

Revista internațională Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society își propune să fie un forum de dezbatere a celor mai noi idei din sfera managementului și marketingului prin adoptarea unui nou mod de gândire adaptat realităților economiei și afacerilor bazate pe cunoaștere din secolul al XXI-lea. Misiunea revistei este să promoveze cele mai importante și mai inovatoare curente intelectuale din management și marketing și să le ofere, atât gânditorilor, cât și celor care acționează, informații valoroase extrase din teorie și practică, dezbateri stimulative și abordări inovative intrigatoare. Astfel, Management & Marketing promovează tipuri de gândire nonlineare, studii de caz complexe, lucrări de cercetare cantitativă și calitativă valoroase, care augmentează cunoașterea cercetătorilor, consultanților și practicienilor. 

In urma evaluărilor la plan național, revista internațională Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society a fost clasificată de către CNCSIS în categoria B+, ocupând astfel un loc important pentru promovarea cercetării în domeniile management și marketing din România și, din ce în ce mai mult, din străinătate. Revista este publicată de 4 ori pe an integral în limba engleză, în lunile: martie, iunie, septembrie și decembrie. In prezent a dezvoltat un parteneriat cu organizatorii conferinței ICBE (www.bizexcellence.ro) pentru publicarea unui număr special ce cuprinde lucrările științifice prezentate în cadrul evenimentului. Accesul la articolele publicate în revistă este oferit gratuit prin intermediul site-ului oficial al revistei Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society: www.managementmarketing.ro. Mai mult, cheltuielile pentru editarea și publicarea articolelor sunt susținute în totalitate de către asociația profesională Society for Business Excellence, astfel încât autorii nu sunt nevoiți să plătească pentru recenzia sau publicarea articolelor lor în revistă. 

Revista internațională Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society este în prezent indexată în următoarele baze de date internaționale/cataloage internaționale: Cabell’s  Directory of Publishing Opportunities in Management and Marketing, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, EBSCO, RePEc IDEAS EconPapers și DOAJ. Cea mai recentă evaluare internațională a revistei o poziționează printre cele mai bune reviste din domeniul științelor sociale din Europa Centrală și de Sud-Est. Astfel, Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society a obținut în urma evaluării Index Copernicus 2012 un scor ICV de 5.71, în creștere față de anul 2009 când acesta a fost de doar 3.27. În prezent efectuăm demersurile necesare în vederea includerii revistei în baza lor de date Thompson ISI..

Până în 2013 activitatea editorială a fost condusă de dl. prof.univ.dr.dr.dr.h.c. Constantin  Bratianu și dl. prof.univ.dr. Nicolae Al. Pop, profesori ai Academiei de Studii Economice București, care de fapt au fost și fondatorii acestui proiect. Din anul 2013, în calitate de editor șef a fost desemnată dna. prof.univ.dr. Alina Mihaela Dima, secondată de trei editori asociați: prof. Daniel Glaser-Segura de la Universitatea A&M din Texas San Antonio, USA, prof. Christopher Shook de la Universitatea Auburn, USA și lect. Ovidiu-Nicolae Bordean, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. 

Bordul editorial este compus din 34 de membri (lista completă poate fi accesată pe site-ul revistei la secțiunea Editorial Board) dintre care, 14 membri din România, aparținând în primul rând Academiei de Studii Economice din București, alături de reprezentanții celor mai prestigioase facultăți românești în domeniul științelor economice din universități precum: Universitatea din București, Universitatea Al.I. Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Ceilalți 20 membri sunt afiliați unor instituții de prestigiu din țări precum SUA, Germania, Canada, Ungaria, Marea Britanie, Mexic și Africa de Sud. 

Conform statisticilor referitoare la traficul pe site-ul oficial al revistei, www.managementmarketing.ro, în fiecare lună pagina este vizualizată în medie de 500 de vizitatori (a se vedea  Figura 1) proveniți în mare parte de pe teritoriul României, dar și din țări precum SUA, India, Germania, Marea Britanie sau Republica Moldova (a se vedea Figura 2). 

Figura 1. Numărul de vizitatori pe site-ul www.managementmarketing.ro în perioada 01.10.2012 – 01.10.2013 (sursă: www.trafic.ro)

Figura 2. Localizarea vizitatorilor pe site-ul www.managementmarketing.ro în perioada 01.10.2012 – 01.10.2013 (sursă: www.trafic.ro)

Pentru evidențierea actualității ariilor de cercetare prezente în studiile publicate în Management & Marketing facem apel la statisticile cu privire la numărul de citări per articol din perioada 2009-2013. La nivel general, din cele 196 articole publicate în această perioadă, 69 au obținut cel puțin o citare conform datelor oferite de Google Scholar. Dimensiunea internațională a revistei Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society poate fi dovedită și pe baza statisticilor privind naționalitatea autorilor care au publicat articole. Astfel, în 2012 revista cuprindea 47 de articole dintre care 9 scrise de autori din străinătate, iar în primele două numere din 2013 dintre cele  21 de articole, 9 erau scrise de autori internaționali.