Contact

Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

Academia de Studii Economice din București

Calea Griviței, nr. 2-2A, Clădirea Victor Slăvescu, etaj 2, sălile 4210 (Director Departament), 4213

București, sector 1, 010701

Locația noastră