Centre de cercetare

Centrul de Cercetări pentru Entrepreneurship și Capital Intelectual (CCECI)

  1.  Misiunea şi obiectivele Centrului

Centrul de Cercetări pentru Entrepreneurship și Capital Intelectual este acreditat instituţional şi funcţionează în cadrul ASE București din anul 2007.

Misiunea CCECI este aceea de a genera cunoaştere prin promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, prin dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul antreprenoriatului şi capitalului intelectual, precum şi a diseminării cunoştinţelor prin publicaţii şi evenimente ştiinţifice. Acest centru aparține, în mod formal, de Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor, însă caută să atragă toti cercetătorii din Academia de Studii Economice interesați de acest domeniu și sa creeze posibilități de colaborare internă și internațională pe aceste teme de interes.

Centrul de Cercetări pentru Entrepreneurship si Capital Intelectual (CCECI) are ca priorități de cercetare următoarele domenii: antreprenoriat corporativ, antreprenoriat social, antreprenoriat academic, capital intelectual organizaţional, management strategic, managementul cunoştinţelor, învațare organizaţională, inteligenţa organizaţională. Reprezintă o arie de cercetare interdisciplinară, cu implicaţii directe în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere. 

Misiunea CCECI se realizează pe trei dimensiuni fundamentale: interdisciplinaritate, internaţionalizare şi producţie ştiinţifică.

  1. Centrul promoveaza cercetările interdisciplinare, având în vedere complexitatea şi dinamica lor. Deşi el aparţine administrativ de Facultatea de Administrarea Afacerilor, CCECI se declară deschis tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor din ASE București care vor să îşi aducă contribuţii în domeniul capitalului intelectual.
  2. Centrul face eforturile necesare de a obţine o bună vizibilitate internaţională, pentru a putea promova integrarea ASE Bucureşti în networkurile de cercetare la nivel european şi mondial.
  3. CCECI contribuie prin publicarea rezultatelor cercetărilor la dezvoltarea producţiei ştiinţifice a ASE Bucureşti şi la promovarea universităţii în contextul naţional şi internaţional.

Obiectivele imediate ale CCECI sunt următoarele:

1.     Promovarea cercetărilor interdisciplinare în domeniul antreprenoriatului si capitalului intelectual.

2.     Realizarea unor cercetări de doctorat în acest domeniu.

3.     Realizarea unor parteneriate cu sectorul privat în acest domeniu.

Obiectivele de perspectivă ale CCECI sunt următoarele:

1.     Obţinerea acreditării de centru de excelenţă.

2.     Realizarea unui network de centre similare la nivel naţional.

3.     Cooperarea cu centre similare pe plan internaţional.

 

2. Domeniile de cercetare ale Centrului de Cercetări pentru Entrepreneurship si Capital Intelectual (CCECI)

Centrul de Cercetări pentru Entrepreneurship și Capital Intelectual (CCECI) se constituie ca un centru de cercetări interdisciplinare, deschis tuturor celor care au preocupări ştiinţifice în acest domeniu. Ariile cheie de cercetare se referă la antreprenoriat și capital intelectual organizaţional. Cercetările în domeniul antreprenoriatului includ multiple dimensiuni: antreprenoriat corporativ, social, academic, feminin. Generarea şi dezvoltarea capitalului intelectual este strâns legată de managementul strategic, managementul cunoştinţelor, teoria organizaţiilor care învaţă şi inteligenţa organizaţională. Este o arie de cercetare interdisciplinară, cu implicaţii directe în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere.

La baza înfiinţării acestui centru au stat următoarele argumente:

1. Domeniul de cercetare al capitalului intelectual este relativ nou si constituie o prioritate la nivel european si chiar mondial, în special după lansarea Agendei Lisabona 2000.

2. Cercetările în domeniul capitalului intelectual sunt interdisciplinare, integrându-se perfect cu cele de managementul cunoştinţelor şi, respectiv cu cele privind noua economie.

3. ASE Bucureşti şi-a realizat o strategie de dezvoltare care să o transforme într-o universitate de cercetare. Aceasta înseamnă dezvoltarea de noi centre de cercetare şi creşterea producţiei ştiinţifice a universităţii.

4. CCECI poate constitui un puternic atractor pentru granturi de cercetare de tip FP7 deoarece tema antreprenoriatului si capitalului intelectual constituie o prioritate pe plan european.

5. CCECI poate constitui un mediu creativ pentru tinerii doctoranzi in acest domeniu.

Politica de dezvoltarea a CCECI cuprinde trei dimensiuni importante:

1. Interdisciplinaritatea. Centrul va promova cercetările interdisciplinare, având în vedere complexitatea şi dinamica lor. Deşi el aparţine administrativ de Facultatea de Administrarea Afacerilor, CCECI se declară deschis tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor din ASE care vor să îşi aducă contribuţii în domeniul capitalului intelectual.

2. Internaţionalizarea. CCECI va face eforturile necesare de a obţine o bună vizibilitate internaţională, pentru a putea promova integrarea noastră în networkurile de cercetare la nivel european şi mondial.

3. Producţia ştiinţifică. CCECI va contribui prin publicarea rezultatelor cercetărilor la dezvoltarea producţiei ştiinţifice a ASE București şi la promovarea universităţii în contextul naţional şi internaţional.