Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor s-a dezvoltat în urma unui acord semnat în anul 1995, între UNESCO şi Academia de Studii Economice Bucureşti, sub titulatura “Formation et Recherches Appliquées au Développement de l'Entreprise des Pays en Conversion Economique”. 

Din anul 2011, departamentul funcționează conform legislației în vigoare sub titulatura Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor.

În prezent activitatea departamentului este coordonată de către doamna prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, în calitate de Director de Departament.

Din Consiliul Departamentului fac parte conf. univ. dr. Corina Monica Pelău și lect. univ. dr. Ivona Orzea.

Program audiente Director Departament:

         Marți, orele 13,00-15,00

        Clădirea Victor Slăvescu, etaj 2, sala 4210

Secretară Departament: Andreea Sasu

        Clădirea Victor Slăvescu, etaj 2, sala 4210